top of page

Projekty

Podporuji nebo jsem součástí mnoha zajímavých projektů:

3K pro praxi – projekt pro maminky po mateřské dovolené a lidi nad 50 let, lidi bez práce - lektorská činnost v tomto projektu mi ukázala, jak je důležité se vzdělávat v jakémkoli věku a otevírat potenciál lidí.

Kvasar – pilotní projekt k modularizaci rekvalifikačních kurzů, spolupráce mezi zaměstnavateli, vzdělavateli a Úřady práce. Projektu jsem se účastnila jako koordinátor v jednom z krajů ČR a zároveň jako lektor a autorizovaný zástupce Aos Aabyss s.r.o. pro kvalifikační profesi obchodní zástupce. 

Férové školy II – příměstské vzdělávání o letních prázdninách, rozvoj spolupráce zapojených mateřských škol se základními školami při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání, skupinové výjezdové aktivity s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj, organizované pro pedagogické pracovníky základních škol. 

Minerva 21  - sdružení založené  jednou z nejúspěšnějších žen jak v ČR tak ve světě, Rostyou Gordon- Smith s heslem „Čeříme vodu“. Jednou z jejich významných aktivit je mentoring, kde úspěšní lidé posouvají hranice svých mentee.

V rámci vzdělávání propaguji knihy:

 „Velké ženy z malé země“ o úspěšných Češkách z minulosti i současnosti od Renaty Mrázové  - TOP 10 nejvlivnějších žen v ČR – a Denisy Proškové

 „Kde rostou peníze“ a „Aby vám peníze dobře sloužily“ od Denisy Proškové – první čtení o financích pro děti

 „ Znáte jejich příběhy“ - Autentické příběhy dětí a mladých lidí, kteří strávili část života v dětském domově od Denisy Proškové

Aktivně podporuji autorské divadlo: 

Háesko - Z témat, o kterých se moc nemluví, tvoří autorská představení. Z lidí, kteří to moc neumí, dělají herce a velmi intenzivně pracují s dětmi. 

bottom of page