Jsme hnutí sebevědomých žen a mužů, kteří navzájem sdílejí své zkušenosti,

spolupracují, podporují se a mají vliv ve společnosti.

- čeříme vodu v našem Českém rybníčku

- jsme prioritně pro ženy, ne však proti mužům

- učíme ženy lépe využívat jejich potenciál

Založením klubu v Liberci chceme oslovit a propojit ženy a muže v regionu,
zlepšit jejich životy sdílením zkušeností a podílet se na dění v Libereckém kraji.

Chcete nás poznat?

Pište a volejte.